Editorial Board


 • Editorial  Board

   

  Advisors: Chi Wang,Wei Wang,Xiji Wang,Peijian Ye,Weimin Bao,Yueguang Lyu,Jiadong Sun,Daming LiYuanxi Yang,Mengfei Yang,Weiren Wu,Hongxin Wu,Guirong Min,Hongtai Zhang,Benyao Fan,Yiming Lin,Zhicheng Zhou,Zhixin Zhou,Jianping Zhou,Xiaojin Zhao,Xibin Cao,Faren Qi

  Chairman: Ming Li

  Vice-Chairman: Yang He,Jihui Wang

  International Members of Editorial Board:  Antonio Carlos de Oliveira Pereira Jr. ,Athena Coustenis,Qamarul Islam,Shinohara Naoki,Zheng-Hong Zhu

  Editorial board Members: Xiaofei Ma,Zhoushi Yao,Li Wang,Ling Wang,Feng Wang,Dayi Wang,Xiaoyong Wang,Feixue Wang,Tianshu Wang,Weizong Wang,Haixing Wang,Zhenwei Shi, Zhaoguang Bai,Lidong Zhu,Hui Liu,Jing Liu,Lei Liu,Naijin Liu,Guoqing Liu,Haibin Tang,Zezhou Sun,Shuang Li,Hengnian Li,Detian Li,Hong Yang,Shufan Wu,Lede Qiu,Yuanjie Zou,Shenmin Song,Haibin ChuGuo Zhang,Qi Zhang,Qingjun Zhang,Bainan Zhang,Hongbo Zhang,Jingrui Zhang,Hong Chen,Linli Guo,Honghao Yue,Zhonghe Jin,Wei Zheng,Riheng Zheng,Zhongjie Meng, Weixiao Meng,Qile Zhao,Honglei Qin,Guangqing Xia,Ming Xu,Zhihai Xu,Yang Gao,Shuyi Gao,Yaonan Gao,Ning Guo,Linghua Guo,Daosheng Guo,K.L. YungWeifen Huang,Jianfeng Cao,Haiyi Cao,Zizheng Gong,Wanzhao Cui,Yufu Cui,Xingang Liang,Jin PengXiaodong Han,Jun Xie,Kan Xie,Yafeng Zhan,Yongchun Xie,Xiaomin Tan,Huifeng Tan,Zhi Xiong,Shichao Fan,Yanming Wei, Chunling Wei

  Honorary Editor-in-Chief: Peijian Ye

  Editor-in-chief: Mengfei Yang

  Deputy Editor-in-chief: Shuren Yang,Jiawen Qiu • 2023-07-10 Visited: 9819